Redegørelse for samfundsansvar
Brochure, tjeklister og illustrationer

 

Leverance: Identitet, print

TOPP har, for FSR – danske revisorer, udviklet dette værktøj, der skal informere revisorer om ny lovgivning om virksomheders samfundsansvar. Med tjeklister for de enkelte lovkrav, guides man på overskuelig vis gennem de omfattende regler.