Cases

Hurtig forandringsbehovsstrategi ledet af eksekvering. Med designprocesser i vores kerne udforsker og skaber vi nye, håndgribelige produkter, strategier og tjenester, der hjælper med at transformere din virksomhed

BREAFING

Koncept

Design

Funktion

Designprocessen består af nogle få grundlæggende elementer. Kort/tilbud – giver os mulighed for at kende vores klients forventninger. Idé/koncept – det øjeblik, vi introducerer en projektskits til vores klient, så han/hun kan opfylde dens hovedantagelser. Næste trin efterfølges af hoveddesignarbejder, dvs. udarbejdelse af hele det grafiske design i 2D og et 3D industrielt design, udarbejdelse af tekniske tegninger og estimeret omkostningsanalyse. Under projektimplementeringen leverer vi også forfatterens supervision, hvilket sikrer, at den udførende proces udføres af designantagelserne.