SKULPTUR-TUR

Kunstformidling til børn og unge

Skulptur-Tur er en oplevelses- og refleksionsguide, der lægger op til, at børn og forældre springer på cyklen eller går ud for at se på, og arbejde kreativt med skulpturer i det offentlige rum.

Intentionen er, at levendegøre skulpturerne rundt om i landet, formidle ny viden til børn og skærpe deres sansning og tænkning om et kunstværk. Skulpturguiden inspirere til at gøre det interessant for børnefamilier og skoleklasser at begive sig ud i det blå og sanse og lære om kunsten, under den blå himmel, uden hjælp fra en skærm.