Kunde
Danica Prisen

Kreativ leverance
Logo og visuel identitet

Revisorbranchensguldfugle

Danica Prisens formål er at fremme forskning inden for revison. Med prisen ønsker man at udbrede kendskabet til revisorbranchen blandt studerende og synliggøre mulighederne for en attraktiv karriere. TOPP har styrket brandet med en gennemdesignet grafisk profil der på nobel og moderne vis taler til studerende og vejledere, og motiverer dem til at ansøge om deltagelse.

Ejendomsudvikling med plads til at være

AKF er et af Danmarks største ejendoms-, udviklings- og investeringsselskab. Deres mål er at blive branchens mest succesfulde og bæredygtige, og skabe værdi gennem innovation, fællesskaber og ordentlighed. TOPP har udviklet komplet branding og visuel identitet, website samt payoff'et "plads til at være". Identiteten skal afspejle bæredygtighed, fællesskab og favne en bred målgruppe af lejere, virksomheder og investorer.

Kunde
Danica Prisen

Kreativ leverance
Logo og visuel identitet