Kunde
Kastrupgårdsamlingen

Kreativ leverance
Logo og visuel identitet, branding, printdesign

Kunst i nye rammer

TOPP har et langt og tæt samarbejde med Kastrupgårdsamlingen. Vi lavede i sin tid ny visuel identitet og website og har løbende designet udstillingsmaterialer. Til undervisningsbrug har vi udviklet flere grafiske kort og hæfter der skal inspirere børn og unge til at interagere og reflektere over kunst.

Kunst i nye rammer

TOPP har et langt og tæt samarbejde med Kastrupgårdsamlingen. Vi lavede i sin tid ny visuel identitet og website og har løbende designet udstillingsmaterialer. Til undervisningsbrug har vi udviklet flere grafiske kort og hæfter der skal inspirere børn og unge til at interagere og reflektere over kunst.

Kunde
Kastrupgårdsamlingen

Kreativ leverance
Logo og visuel identitet, branding, printdesign

Logoets afbrudte rektangel har samme form som museumsbygningen set fra oven. Samtidig danner det ramme for det Kastrupgårdsamlingen er — Tårnby Kommunes Kunstmuseum.

(S)kattekort til Amagerkatten, museets legeskulptur i bronze, fortæller om katte, dyr, liv og død, og skal få børn til at tegne og finde 12 bronzemus, der gemmer sig omkring museet.

Kunstkompasset og Skulptur-tur er tegnehæfter der skal få børn til at reflektere kreativt over museets kunst og områdets skulpturer.