Kunde
GTS

Kreativ leverance
Branding, printdesign

Fremtidens teknologi til samfund og erhvervsliv

GTS omsætter teknologisk viden og forskning til brugbare løsninger i erhvervslivet og styrker dermed dansk innovation og konkurrenceevne. Topp-AD har udviklet foreningens publikationer og website, herunder en profilbrochure, der klart formidler GTS' politiske rolle som en del af finansloven og som bindeled mellem forskning, samfund og erhvervsliv.

Teknologisk innovation til samfund og erhvervsliv

GTS omsætter teknologisk viden og forskning til brugbare løsninger i erhvervslivet og styrker dermed dansk innovation og konkurrenceevne. Topp-AD har udviklet foreningens publikationer og website, herunder en profilbrochure, der klart formidler GTS' politiske rolle som en del af finansloven og som bindeled mellem forskning, samfund og erhvervsliv.

Kunde
GTS

Kreativ leverance
Branding, printdesign