Kunde
AKF Holding A/S

Kreativ leverance
Branding, illustration, printdesign

En forretningbygget på ordentlighed

TOPP har udviklet koncept, struktur og visuel formidling til AKFs nye strategi. Baggrundsfortælling, proces og begreber formidles enkelt og overskueligt, så de taler til alle faggrupper i virksomheden samt interessenter og samarbejdspartnere. Strategiens mål beskrives kort og præcist så de er lette at huske og på den måde hurtigt kan implementeres i den daglige arbejdsgang.

En forretning bygget på ordentlighed

TOPP har udviklet koncept, struktur og visuel formidling til AKFs nye strategi. Baggrundsfortælling, proces og begreber formidles enkelt og overskueligt, så de taler til alle faggrupper i virksomheden samt interessenter og samarbejdspartnere. Strategiens mål beskrives kort og præcist så de er lette at huske og på den måde hurtigt kan implementeres i den daglige arbejdsgang.

Kunde
AKF Holding A/S

Kreativ leverance
Branding, illustration, printdesign

Illustrationsstilen er i øjenhøjde og afspejler AKFs hverdag og strategiens mål om større etnisk, køns- og aldersmæssig diversitet. Og med ESG og samfundsansvar som gennemgående fokus.